Jong Ondernemen

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Studenten binnen de sector economie krijgen in het tweede jaar de kans om met medestudenten een student company op te starten onder de vlag van Jong Ondernemen. Vrijheid om te ondernemen is een basis ingrediënt voor studenten zodat ze verantwoordelijkheid leren nemen en het ondernemerschap gaan ontdekken. De competitie via Jong Ondernemen is een stimulans om buiten de schoolmuren te exploreren. 

Ondernemend klimaat

Jong Ondernemen op iedere locatie 

Ieder jaar zijn studenten gemotiveerd om een eigen bedrijf op te zetten en mee te doen aan de landelijke competitie (categorie mbo) van Jong Ondernemen. Jaarlijks doen er zo’n 70 tot 80 teams mee. 

Het Hoornbeeck College streeft naar een ondernemend klimaat en is blijvend op zoek naar professionals in het werkveld die daar een bijdrage aan kunnen en willen leveren. 

In de loop van het cursusjaar worden de teams op de site gepresenteerd en maken ze deel uit van het netwerk van Hoornbeeck Business. Ziet u kansen? Neem gerust contact met ze op. 

Contact

Amersfoort

Jan Meeuse
muj@hoornbeeck.nl

Apeldoorn

Jeroen van Dijk
ardk@hoornbeeck.nl

Goes

René Aarnoudse aem@hoornbeeck.nl

Gouda

Christiaan de Graaf
gfc@hoornbeeck.nl

Kampen

Jaap van Putten ptc@hoornbeeck.nl

Rotterdam

Rik van Groningen
gnr@hoornbeeck.nl