Stagematching

Vraag en aanbod op de stagemarkt komen samen in de innovatieve tool JobSurfing. Studenten denken door middel van een wetenschappelijke motivatiescan na over wat zij willen leren. Praktijkopleiders denken dankzij diezelfde motivatiescan na over wat zij te bieden hebben. Door deze data over elkaar heen te leggen ontstaat er een matchpercentage: in hoeverre past de student bij de stageplaats? 

Motivatiescan in het kort

Deze scan brengt competenties, drijfveren, interessegebieden, denkpatronen en de gewenste organisatiecultuur in kaart.

Lees verder

Direct in contact met de student

Binnen het gesloten netwerk leggen de praktijkopleider en de student direct contact met elkaar.

Kosteloos voor stagebedrijven

Registratie en gebruik van het platform is voor stagebedrijven geheel kosteloos. 

De ideale stageplaats

Studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Veel opleidingen maken gebruik van de innovatieve tool JobSurfing. Studenten worden begeleid bij het zoeken naar de ideale stageplaats. 

Iedere opleiding heeft een eigen netwerk van bedrijven en studenten die direct met elkaar in contact kunnen komen. Vraag en aanbod komen op een innovatieve manier bij elkaar. 

Een ideale stageplaats is een plek waar de student zich optimaal kan ontplooien en kan werken aan leerdoelen en persoonlijke vaardigheden. Op basis van wat de student wil leren. 

Onderdelen van de scan

Competenties

Wat je kan leren. Competenties zijn ‘de ontwikkelbare vermogens van een mens.’ Hoewel er talloze ontwikkelbare vermogens denkbaar zijn, focust de scan op 50 algemene competenties die in bijna alle beroepen terugkomen, naar het onderzoek van Hoekstra en Sluijs.

Drijfveren

Hiervoor kom je je bed uit. Dit zijn beweegredenen om werk (correct) uit te voeren. Deze drijfveren zouden gezien kunnen worden als de motivatie die werknemers hebben om hun werk uit te voeren en dragen daarmee bij aan de algehele prestatie van de organisatie. De drijfveren zijn gebaseerd op Schein en ingedeeld naar Van der Kroon, Lifebrander.

Interessegebieden

Dit zijn de onderwerpen waar je in het dagelijks leven mee te maken wilt hebben. Omdat de huidige maatschappij is opgedeeld in talloze deelgebieden, maken we onderscheid in interesses op heel basaal niveau, met de meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner als basis.

Denkpatronen

Door welke bril je naar je interesses kijkt. Je denkwijzen geven aan ‘op welke manier je informatie die binnenkomt verwerkt.’ Je denkwijzen zijn een afgeleide van de leerstijlen van Kolb.

Gewenste organisatiecultuur

De omgang met collega’s en klanten. De organisatiecultuur is ‘de gangbare manier van werken en contact in een organisatie.’ Een onderscheid tussen de vier meest voorkomende culturen en omgangsvormen (naar Robert Quinn) en aanvullend een aantal belangrijke cultuurkenmerken.

|

"Vanaf de matching tot en met de stage, in het betrokken drieluik van ROC-student-praktijkopleider ontstaat echt ruimte voor de kwalitatieve begeleiding van de student. Blijvende verdieping in HR, wetenschap en high end technologie brengt ons hierin, samen met de feedback van de gebruikers van Hoornbeeck College, dagelijks een stap verder."

Rob Brand, founder JobSurfing

"Als BPV-coördinator begeleid ik jonge mensen naar de juiste werkplek om daar tijdens de stage ervaring op te doen. Digitaal matchen is volop in ontwikkeling. JobSurfing biedt daarnaast een fantastisch drieluik tussen student, praktijkopleider en stagedocent voor en tijdens de stageperiode. "

Christiaan de Graaf, BPV-coördinator Hoornbeeck College

Contact

Amersfoort

Jan Meeuse
muj@hoornbeeck.nl

Apeldoorn

Jeroen van Dijk
ardk@hoornbeeck.nl

Goes

René Aarnoudse aem@hoornbeeck.nl

Gouda

Christiaan de Graaf
gfc@hoornbeeck.nl

Kampen

Jaap van Putten ptc@hoornbeeck.nl

Rotterdam

Rik van Groningen
gnr@hoornbeeck.nl